nanokormi (nanocormia) gövdenin belirgin küçüklüğü