nanosefalik cücelik (nanocephalic dwarfisrr küçük kafa, dar ve kuş görünümünde yüz gaga gibi burun, küçük altçene ile karakterize cücelik; Seckel cüceliği