narkotik (narcotic) opium ve opiama benzer kökeni olan, ağrı gideren, davranışları ve duygulanımı değiştiren, bağımlılık yapabilen doğal ya da sentetik madde