narkotik madde zehirlenmesi (narcotics poisoning) pupillalarda aşırı küçülme, dalgınlık, yüzeyel solunum, kas spazmları, solunum yetmezliğiyle karakterize tablosu