nazogastrik (nasogastric) burun ve mideyi birlikte ilgilendiren; burundan sokularak mideye indirilen ince borucuğu niteleyen sözcük