nazogastrik entübasyon (nasogastric intubation) mide atonisi, ileus ve obstrüksiyon gibi sindirim kanalı basıncını arttıran nedenlerin giderilmesi, sindirim kanalındaki toksik maddelerin aspirasyonu, mide içeriği örneği alınması ya da tüp ile beslenmenin sağlanması gibi nedenlerle, burundan girilerek mideye kadar inebilen lastik boru uygulaması