nazolakrimal kanal (duetus nasolacrimalis) gözyaşı bezi ile burun boşluğu arasında bağlantı sağlayan boru; nazal duktus