nefrotik sendrom (nephrotic syndrome) böbrek yetmezliği yapan hastalıklar sırasında ortaya çıkan, massif proteinüri, serum albuminlerinde düşme, ödemler, hiperkolesterolemi, infeksiyon hastalıklarında artış bulgularıyla karakterize sendrom; Epstein sendromu