nekrektomi (necrectomy) vücuttaki nekrotik parçaların ameliyatla çıkarılması