nekrofaneroz (necrophanerosis) vücudun herhangi bir dokusunda meydana gelen nekrozun gözle ya da optik araçlarla görülebilir hale geçme süreci