nekrospermi (necrospermia) semen içerisindeki spermlerin çoğunun ölü ve hareketsiz olması