nekrotik infeksiyöz konjunktivit (necrotic infectious conjunetivitis) nekroz ve irinleşmenin görüldüğü, ayrıca preaurikuler, submandibular ve parotis çevresindeki lenf düğümlerinde adenopati saptanan tek taraflı konjunktiva iltihabı; Pascheff konjunktiviti