nekrotizan enterit (necrotizing enteritis) bozulmuş gıda maddeleri içerisindeki bakterilerin neden olduğu, ince ve kalın bağırsaklarda nekrozlar, diare, toksemi. dehidrasyon ve şok ile seyreden, ölümle sonlanabilen infcksiyon hastalığı; gıda zehirlenmesi