neoformasyon (neoformation) önceden bulunmayan, sonradan ortaya çıkan oluşum; tümör; kitle