neonatal erken pnömoni ( neonatal early onset pneumonia) bebekte doğum sırasında bulunan ya da doğumdan sonraki birkaç saat içerisinde gelişen pnömoni