neonatal geç pnömoni ( neonatal late onset pneumonia) yeni doğan ve yoğun bakım ya da önemli bir cerrahi girişim gereken bebekte, doğumu izleyen 7. günden sonra beliren pnömoni