neonatal hiperbilirubinemi (neonatal hyperbilirubinemia) yeni doğanlarda görülen, hafif, geçici, belirli bir düzeye dek fizyolojik olarak kabul edilen, eritrosit yıkıntıyla ilgili olan, aşırı olduğu durumlarda kernieterus tablosu oluşturan hiperbilirubinemi; ayrıca bkz kernieterus