nevrasteni (neurasthenia) baş bel ağrıları, impotans, uykusuzluk, sıkıntı, irritabilite, dikkat dağılması, çabuk unutma, psikosomatik hastalıklar gibi bulgularla karakterize, temelinde kişilik bozukluğunun bulunduğu tablo; nörasteni