Newcastle sendromu (Newcastle syndrome) önceleri sağlıklı olan bir bebekte birdenbire beliren ağır şok, ensefalopati, ateş gibi bulgularla seyreden, öldürücü olan ya da ağır nörolojik sekeller bırakan, nedeni bilinmeyen tablo