paralizi jeneral (general paralysis) frengi hastalığının üçüncü devresindeki sifilitik meningoensefalit nedeniyle ortaya çıkan, beynin frontal loblarının konveks yüzeylerinde diffuz polioensefalit ile karakterize, oryantasyon dikkat bozukluğu, unutkanlıklar,muhakeme-idrakaffeksiyon bozuklukları, depresyon/öfori/eksitasyon dönemleri, dizartri, ellerde dudaklarda dilde tremor, ışığa karşı olan pupilla refleksi kaybına bağlı anizokori gibi bulguların birarada bulunduğu tablo