paramedikal (paramedical) tıp dışında ancak tıpla az ya da çok ilgisi olan; tıbba yakınlığı bulunan