paramnezi (paramnesia) gerçekle fantazilerin birbirinden ayırdedilemediği hafıza bozuklukları; kelimelerin anlamları dışında kullanıldığı hafıza bozukluğu; yanlış hatırlama