paranazal sinüsler (paranasal sinüs; sinüs paranasales) yüz kemikleri içersinde bulunan ve burun boşluğuyla bağlantıları olan hava boşlukları; ayrıca bkz etmoidal sinüs, frontal sinüs, maksiller sinüs, sfenoidal sinüs
paranazal sinüsler, kimlik tesbiti (paranasal sinüs, identification) frontal, sfenoid ve maksiller sinüslerin kişisel özellikler gösterdiği, bu nedenle, parmakizleri kadar eşsiz ve değerli oldukları için, kayıp kişilere ait (varsa) kafa grafileri ile eldeki iskelet materyalindeki kafatasının röngten filmleri üstüste (superimpozisyon) konularak karşılaştırması yapılır