paranoid hezeyan (paranoid delusion) grandiöz hezeyanlar ve perseküsyon içeren düşünce akışı