paranoid şizofreni (paranoid schizophrenia) şizofreniye özgü bulguların yanısıra hastanın açıklayamadığı ve yorumlayamadığı nonsistematik hezeyanlar, halüsinasyonlar ile karakterize şizofreni türü