paranoya (paranoia) 40-45 yaşlarında başlayan, erkeklerde daha sık görülen, özellikle muhakemeyi bozarak sistematik hezeyanlarla beliren, progressif bir seyirle giderek güçlenen, çevresindeki olayları hezeyanları doğrultusunda tefsir eden, kendisine kötülük yapmayı ve aşağılamayı planlayan insan(lar)ın bulunduğunu savunan, tüm bu bulgulara zamanla büyüklük hezeyanlarının eklendiği, spontan ve iradi dikkatin arttığı, hezeyanlarlıyla ilgili teessüriyetinin güçlü olduğu, emigrasyon belirtisi gösterebildiği, gururuna aşırı düşkünlük ve aşırı alınganlıkla karakterize tablo