paraphrenia hallucinatoria (paraphrenia hallucinatoria) başlangıç döneminde, hastanın inanmadığı ve hastalık olduğunu düşündüğü, zamanla olaya muhakeme bozukluğunun da eklenmesiyle inanmaya başladığı halusinasyonların bol olduğu, daha sonra hezeyanların da belirdiği akıl hastalığı