paraphrenia systematica (paraphrenia systematica) başlangıçta izlenen sistematik hezeyanlar nedeniyle paranoya izlenimi veren, zamanla halusinasyonların eklendiği akıl hastalığı