parasigmatizm (parasigmatism) s ve z harflerinin söylenememesi