paratiroidektomi (parathyroidectomy) paratiroid bezlerinin çıkarılması