parenkimatöz nörosifilis (parenchymatous ncurosyphilis) 40-50 yaşlarındaki sifilitik hastalarda beliren, davranış değişiklikleri, konvülsiyonlar, afazi, geçici hemiparezi, irritabilite, konsantrasyon bozukluğu, hafıza kusurları, karar güçlüğü, başağrısı, insomnia, yorgunluk, asteni, depresyon ve delüsyon bulgularıyla karakterize tablo