parietal lob sendromu (parietal lobe syndrome) konuşma, kelimelerin hatırlanması, matematik bilgisinin organizasyonu, bireyin kendisini farketmesi gibi önemli görevleri olan, frontal lobun arkasında bulunan, lezyonların genişliğine göre astereognoz, konfüzyon ve delirium gibi bulguların saptandığı sendrom