parieto oksipital (parieto occipital) parietal ve oksipital kemikleri birlikte ilgilendiren