parietotemporal (parietotemporal) parietal ve temporal kemikleri birlikte ilgilendiren