paroksismal noktürnal dispne (paroxysnO: nocturnal dyspnea) konjestif kalp hasatlarında akciğer ödemine bağlı olarak gelişen ve geceleri yatma pozisyonuna göre farklı ağırlıklarda meydana gelen dispne