paroksismal taşikardi (paroxysmal tachycardia) kalp ritminin zaman zaman nöbetler halinde hızlanması ve bir süre sonra normale dönmesiyle karakterize klinik tablo; Bouveret sendromu