parşömen kalp (parchment heart) sağ ventrikül myokardınm hipoplazisi ve kağıt kadar ince olması, bunun sonucunda sağ ventrikül yetmezliğinin gelişmesi