parşömen plağı (parchment plate) deride ölümden sonra sıvı kaybıyla meydana gelen, kuru kırmızımsı renkte bir görünümü olan alan