partikül (partide) bir maddenin küçük parçacıkları