partitisyon (partition) bir bütünün bölümlere ayrılması; bölümlere ayrılmış; dilimleme