pasif immunite (passive immunity) immun serum ya da lenfosit transferiyle sağlanan bağışıklık