pasivite (passivity) günlük olaylara ve kendisini ilgilendiren eylemlere karşı gösterilen umursamazlık