patognomonik (pathognomonic) bir hastalığın tanısını koyduran çok önemli ve tipik bulgu/veri