patolojik (pathologic) hastalık yapan; hastalıkla ilgili; normalden sapmış; bozuk