patolojik anatomi (pathological anatomy) hasta dokuların anatomik özelliklerini makroskopik ve mikroskopik olarak inceleyen bilim dalı