patolojik asfiksi (pathological asphyxia) solunum havasındaki oksijen miktarının/ basıncının azlığı, kan hastalıkları, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, karbon monoksid zehirlenmeleri, kan akımı¬nın yavaşlaması gibi koşullarda ortaya çıkan asfiksi; iç asfiksi; açık asfiksi