pattern (pattern) bir cismin/ürünün/davra-nışın/yapını/oluşumun niteliğini gösteren işaret/özellik