penetran (penetrant) derinlere işleyebilen; dokuların derinliklerine giren