penetran yara (penetrating vvound) batıcı delici cisimler, mermi çekirdekleri, cam, vb etkilerle meydana gelen, deri ve derialtı dokularını aşarak derinlere inen vara