penis (penis) kök, gövde ve baş bölümlerinden oluşan erkeklik organı